Rozhovor se zakladateli startupu iq FIRMA

MK- Michael Kabát, JN – Jiří Novotný
Jednatelé společnosti, zakladatelé

1. Můžete nám ve zkratce představit IQ Firmu?

JN: Společnost iq Firma má za cíl pomáhat ostatním firmám řešit jejich nákladové položky a na základě vzájemné spolupráce zvyšovat jejich kvalitu, případně snižovat ceny za odebírané služby. Jak již z názvu společnosti vyplývá, naším cílem je být „chytrou“ firmou, která na základě mixu jak standardních, tak inovativních přístupů pomůže ostatním firmám usnadnit jejich podnikání co se nákladů týče a zároveň i čas k tomu, aby se mohli věnovat svému podnikání jako takovému. Naším dlouhodobým cílem je navázání partnerství se společnostmi, které dokážou přinést do již zaběhnutých businessů nové přístupy, zároveň si ale uvědomujeme, že „běžné“ služby, jako například náklady na telekomunikace, energie a podobně, stále představují významné a důležité položky.

2. Jakým způsobem to děláte?

MK: Vše začíná osobní schůzkou u klienta, kdy s ním stručně probereme, jaké náklady firmu nejvíce zatěžují a dále si od něj vyžádáme podklady a faktury. Následně tyto faktury analyzujeme a snažíme se pro každou službu najít výhodnějšího dodavatele či poskytovatele. S připraveným návrhem se pak vracíme ke klientovi, se kterým probereme veškeré možnosti úspor či zefektivnění v jeho společnosti. Společně pak vybereme vhodné změny, které ve firmě implementujeme. Samozřejmostí je kompletní servis z naší strany, kdy za klienta vypovíme staré služby a přivedeme nové dodavatele. Klient tak v podstatě nemusí nic dělat, vše za něj vyřeší iq FIRMA. Jediná podstatná změna, které si klient všimne, jsou snížené náklady.

3. Jak Vás napadla myšlenka pomoct firmám v úspoře jejich nákladů?

JN: Myšlenka zaměřit se na pomoc právě firmám vznikla kombinací několika faktorů. Prvním byla vize, že firmy, které mají oproti jednotlivcům daleko větší cílení na ziskovost, budou přístupnější pro řešení této otázky. Druhým důvodem bylo, že v době založení naší společnosti se objevila řada poskytovatelů obdobných služeb, jen se zaměřením na jednotlivce či rodiny, a to zejména v internetovém prostředí. Tento směr se nám velice líbí, ale zároveň si uvědomujeme, že řešit složitější případy každé společnosti na míru, zkrátka jinak než formou osobního kontaktu, není možné.

4. Jaký náklad tvoří největší část z celkových nákladů v malých a středních firmách v ČR? Jaké nejčastější služby řešíte?

MK: Ty nejpraktičtější služby. To znamená služby finanční – optimalizace mezd, daňové optimalizace. Případně pokud firma má jakýkoliv úvěr, hledáme v prvním případě možnosti refinancování. Dále často řeší nejrůznější typy pojištění zaměstnanců. Každá firma musí telefonovat, a tak hledáme lepšího operátora, případně optimalizujeme tarify. To je obecně velmi podceňovaná skutečnost: když se podíváme, že firma utrácí třeba třicet, čtyřicet tisíc za mobilní telefony a bere to jako samozřejmost, tak my jsme u mnoha případů schopni tuto částku ukrojit i na polovinu. Pak je to samozřejmě energie, elektřina. Tam platí obdobná situace jako na poli mobilních operátorů. Setkáváme se ale i s žádostmi o právní pomoc, či dotazy e-shopu ohledně výhodnějších sazeb pro posílání balíků. Nejvyšší náklady jsou ale zcela určitě spojené se mzdami zaměstnanců, personální záležitosti uvnitř firmy jsou ale ožehavým tématem, kterému se snažíme vyhnout.

ZAKLADATELÉ M. KABÁT A J. NOVOTNÝ

ZAKLADATELÉ M. KABÁT A J. NOVOTNÝ

5. Čím si vysvětlujete, že tyto základní položky neřeší samy firmy? V čem je podle vás překážka?

MK: Je to úplně jednoduché, protože ty firmy do toho nešťourají, jsou zvyklé, že každý měsíc platí nějaké náklady a detailně neřeší jejich obsah. Často mají uzavřenou smlouvu se stejným dodavatelem třeba deset let a každý rok či dva je automaticky obnovují, aniž by pořádně řešili nabídky konkurence. Jsou zvyklí nesahat na něco, co nějakým způsobem funguje a bojí se nového. Častokrát jsme až šokováni, když nám ukážou podle nich super nabídku, kterou dostali, ale přitom vůbec netuší, že kdyby na současného poskytovatele o něco více zatlačili, nebo si nejlépe udělali výběrové řízení pro danou službu, dostanou se cenově do úplně jiné roviny. Strach firem přejít k jinému, výhodnějšímu poskytovateli, nás občas až zaráží.

JN: Již se nám i několikrát stalo, že nás firma odmítla, jelikož se jí nabídka, kterou jsme pro ni vyjednali, zdála až podezřele dobrá a v jejich očích nereálná. Ihned v tom hledali podvod, a tak radši zůstali u stávajícího poskytovatele a dál platili o 30-40 % více než by měli.

MK: Dalším problémem je, že firmy na své výdaje mnohokrát nahlíží jako na jednorázovou měsíční platbu. Mají pocit, že pár tisíc měsíčně jim v jejich celkovém obratu prakticky nic nepřinese. Neuvědomují si ale, že podepisují smlouvu třeba na 24 měsíců, a tak i pro ně banálních několik tisíc případného rozdílu mezi dodavateli, znamená v celkové smlouvě často ztrátu až čtvrt milionu. Když si tento fakt neuvědomí u více smluv, může být částka, kterou zbytečně přeplatí, značná.

6. Dejme tomu, že se domluvíme na spolupráci, jak dlouho si musím počkat na finální plán úspor?

MK: Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Jsou úspory, které se dají vypočítat během dnů a projeví se hned v dalším měsíci – jedná se nejčastěji o úspory dosažené změnou dodavatele/poskytovatele, ale pak jsou úspory, které jsou dosaženy díky investicím do modernějších, úspornějších technologii a tam se úspora logicky může projevit až za několik měsíců či let, ale o to větší zase ta úspora v konečném důsledku zase bývá. Samostatnou kapitolu pak tvoří vyjednávání s bankami o úvěrech, kde časový harmonogram nikdy nelze předem určit. Nicméně díky našim zkušeným partnerům děláme vše proto, aby to „kolečko“ papírování proběhlo co nejrychleji.

7. Jelikož nabízíte úspory v několika odvětvích nákladů firem, automaticky musíte mít odborníky na jednotlivé z nich. Kolik dnes činí celý tým internistů i externistů IQ Firmy?

MK: Jádro iq FIRMY tvoří čtyři lidé, kde každý má na starosti určitou činnost; někdo má na starosti praktický chod firmy, jiný vyhledávání nových případných partnerů a zároveň vhodných obchodních zástupců, další řídí komunikaci s klienty, případně dohlíží a napomáhá obchodním zástupcům a v neposlední řadě máme kolegu vizionáře, který nahlíží na trendy v zahraničí a pravidelně přichází s nápady na vylepšení naší společnosti.

JN: Je jasné, že nemůžeme být odborníky na všechny služby, co nabízíme, proto máme obchodní zástupce rozděleny do jednotlivých segmentů, ve kterých jsou experti pro dané odvětví a navzájem se propojují. Jelikož spolupracujeme i se spoustou externistů, nedá se celkové číslo přesně určit.

8. Iq Firma je služba určena především pro firmy, prostor je však i pro partnery. Kolik dnes máte partnerů na kontě? Jak těžká byla akvizice partnerů v začátcích?

JN: Samozřejmě, naprosto klíčové pro naši službu je mít kvalitní a široké portfolio partnerů. V současné době jsou jich desítky, s kterými aktivně spolupracujeme a v návaznosti případ od případu je oslovujeme. Zcela logicky bylo hledání partnerů na samém začátku jednou z nejsložitějších, ale zároveň nejdůležitějších věcí. Pokud námi oslovený partner nepochopil naši filozofii, kdy na prvním místě je klient a špičkový servis pro něj, nemělo smysl se dále o spolupráci bavit. Stejně tak ale ze začátku některé firmy o naší spolupráci neměly zájem, jelikož neviděly v naší službě žádnou přidanou hodnotu, navíc jsme pro ně byli noví, neznámí. Jsme rádi, že tato situace je již minulostí a již se nám některé společnosti hlásí s nabídkou spolupráce sami.

9. Co se stane v případě, kdy by partner nabízel kvalitní služby, které by pro firmu znamenaly velké úspory, ale za provize, které nejsou přijatelné pro Vás? Musíte pracovat i s těmito případy?

MK: Jistě, ale to pro nás není žádnou překážkou. Nechci říkat, že svou službu nabízíme pouze z čistého přesvědčení bez předpokladu výdělku. Na druhou stranu, na prvním místě je klient a jeho zájem. To je prostě u nás dané. Častokrát se nám stává, že klient si vybere „pouze“ takový produkt, který mu sice šetří, ale my z toho nemáme téměř žádnou provizi. Nicméně víme, že tím, že jsme klientovi pomohli, zanechali tak pozitivní zkušenost, a zvýšili tím šanci, že se na nás v budoucnu s velkou pravděpodobností obrátí, až bude potřebovat do své společnosti jakékoliv další služby. Tím je prostor pro případný upsell veliký. Zkrátka jsme zastánci filozofie maximálního servisu pro klienta, který se třeba hned z počátku nemusí nám, jako poradenské firmě vyplatit, ale z dlouhodobého hlediska je stabilní spokojený klient k nezaplacení.

10. Na závěr nám popište, jaká byla pro Vás, jako startup, zatím největší úskalí, které jste museli řešit?

JN: Když pomineme klasické administrativní a právní záležitosti, které řeší každý, kdo začne podnikat, nás nejvíce trápilo a stále trápí, absence kvalitních lidských zdrojů. Abych byl konkrétní, je veliký problém nalézt kvalitní a spolehlivé obchodní zástupce, kolegy, kteří by měli podobné smýšlení jako my – klient a servis na prvním místě, nikoli provize. Myslíme si, že nabízíme nadstandardní podmínky, jsme rádi, když si v naší společnosti může obchodní zástupce vydělat dobré peníze. Musí mít ale nastavené smýšlení jako my a být skutečně oddán věci. A to je kombinace, kterou hledáme těžko a s čím bojujeme.

MK: Nechceme zaměstnance nebo obchodní zástupce točit každé dva měsíce. Budujeme pevný team, který s námi bude od počátku tvořit projekt, který věříme, že bude úspěšný. Bohužel, jak říká Michael, většina zájemců řeší pouze finanční složku a náročnost úkolu. Nikoli naší filozofii a možnost být u zrodu nové společnosti. Snad se to brzo změní.

11. Poslední otázka: Kde vidíte firmu za 5 let?

MK: Našim hlavním cílem je zde být pro každou firmu, která chce, nebo potřebuje začít šetřit na svých výdajích. Chceme, aby si firmy uvědomovaly, že jsou obrovské možnosti, jak úspor dosáhnout. Častokrát stačí pouze jednoduchá změna poskytovatele, či dodavatele. Existují ale další, ať již technologická, či softwarová řešení, která v dlouhodobém horizontu mohou uspořit desítky procent. Přáli bychom si, aby tomu firmy byly otevřené a nebály se inovací. Myslíme si, že v blízké budoucnosti bude muset enormně kontrolovat své výdaje každá firma. Období, kdy firma neřeší, kolik platí měsíčně za náklady, protože business prostě funguje, velice brzo skončí. S tímto vědomím k našemu projektu od začátku přistupujeme. Chceme být synonymem pro termín firemních úspor, proto neustále sledujeme celosvětové trendy a novinky v oblasti úspor a snažíme se je přenést do českého prostředí. Abych dal příklad, aktuálně nabízíme e-shopům možnost přijímání plateb pomocí stálé populárnější měny bitcoin. I taková možnost může šetřit náklady.

JN: K tomu je samozřejmě potřeba poskytovat i perfektní a komplexní servis. Přejeme si, aby se na nás firma obrátila, poskytla podklady a věděla, že o nic více se již starat nemusí. Na další schůzce si pouze vybere z možností nových řešení, které připravíme. Druhá, neméně podstatná, část je, úspora času a úsilí, které by firma musela na získání informací o všech produktech, či službách, vynaložit.


David Rewenda
David Rewenda
majitel portálu Startupisti.cz


Podobné články
Jiří Diblík - začal ve dvanácti
Nedávno jsme psali o aplikaci ToGo (zde). Dnes přinášíme rozhovor s Jirkou Diblíkem, který stojí za tímto nápadem. Jste velmi mladý ...
Sliders.cz: nadějný nováček mezi hudebními přehrávači
Autorem nápadu a zároveň výhercem ceny hlavního partnera je student informatiky na VŠB – Technické univerzitě Ostrava Viktor Nawrath. Dlouho ...
André Dravecký: ShipVio se stane významným hráčem na poli logistiky a přepravy zásilek
Přímo na jednom workshopu GISTinUP jsme se potkali se zakladetalem startupu ShipVio a udělali rozhovor. A o kom že to ...
"Místo aby stát podnikatelům pomáhal, staví jim do cesty překážky"
"Místo aby stát podnikatelům pomáhal, staví jim do cesty překážky" říká Jakub Domitra, výkonný ředitel projektu iq STARTUP O tomto projektu ...