Vláda dala zelenou návrhu MPO na vznik fondu na podporu startupů

Na svém nedávném jednání schválila vláda návrh MPO na změnu usnesení z roku 2011, které umožňovalo vznik fondu pro podporu začínajících podnikatelů. Nový Národní inovační fond (NIF) bude nástupcem původně zamýšleného Seed fondu.

My jsme vyzpovídali Ing. Petra Očka, Ph.D., který byl v letech 2012 až 2013 pověřen řízením agentury CzechInvest. Od ledna 2015 vede na ministerstvu průmyslu a obchodu odbor finančních nástrojů a řízení projektů, který se věnuje především podpoře inovací a podnikání formou zvýhodněných bankovních produktů a kapitálových vstupů.

1. V čem tedy tento fond bude rozdílný oproti původního Seed fondu?

Při přípravě NIFu jsme se sice v celé řadě ohledů inspirovali u původně připravovaného seed fondu, tentokrát ale chceme připravit koncept, který je mnohem širší. Už od samého počátku totiž designujeme NIF jako komplexní investiční platformu, která nám umožní investovat prostředky z fondů EU společně se soukromými investory, ale i mezinárodními finančními institucemi, jako je Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond. A to vše za dohledu ČNB. Kromě finanční podpory od skupiny EIB chceme alespoň v začátcích využít i jejich know-how. Tyto evropské instituce investovaly za dobu své existence už do více než čtyř stovek investičních fondů po celé Evropě.

NIF není sólovou akcí státu, je to platforma, která bude sdružovat peníze od různých, nejen státních, subjektů. Konkrétně například při podpoře startupů, bude NIF investovat pouze se soukromými investory nebo investičními fondy.

2. Bude NIF podporovat pouze nově vznikající startupy, nebo bude investovat také do expanzí již existujících inovativních firem?

NIF jako investiční platforma má za cíl usnadnit financování projektům v různých stádiích rozvoje – od komercializačních záměrů na výzkumných organizacích, přes nově vzniklé startupy a spinoffy až po relativně dospělejší inovativní firmy, které již na trhu nějakou dobu působí, ale potřebují pro svůj rozvoj další kapitál a obtížně jej shánějí na trhu. Nejzásadnější přínos NIFu vidím v aktivizaci domácího trhu, a to hlavně ve fázích seed, start up a early stage.

3. Můžete nám tedy více specifikovat koho chce tento fond podporovat, a co je hlavním důvodem podpory ministerstva průmyslu a obchodu v této oblasti? V čem vidí mezery u původního fondu, že má potřebu jej nahradit novým fondem?

Chceme podpořit inovativní startupy ve velmi raných i pozdějších fázích rozvoje. Představa je taková, že důraz bude kladen na projekty z high-tech sektorů s exportním potenciálem a na aktuálně podfinancované oblasti, které nejsou pro soukromé investory atraktivní, třeba z důvodu dlouhé doby návratnosti, uvedu jeden příklad za všechny – projekty v oblasti life sciences. Vedle toho se chceme soustředit i na fázi Proof-of-concept, část prostředků fondu bude vyčleněna právě na podporu projektů zejména výzkumných organizací, které jsou ve fázi přípravy komercializace a hledání investorů (pre-seed), čímž chceme podpořit deal flow na českém trhu. Hlavní nedostatek vidím v tom, že klasický investiční fond je zakládán na velmi omezenou dobu. Oproti tomu má investiční platforma NIF ambice přinést koncepční řešení k vytvoření dlouhodobé struktury, v rámci níž mohou být spravovány fondy s různě zaměřenými strategiemi. To by mělo přispět k přivedení nových aktivních investorů a rozšíření investičního zaměření mezi fondy v ČR.

4. Popište nám prosím, jak funguje program Yozma, který se stal základem pro přerod Izraele ve „start-up nation“?

Izraelský program Yozma byl již v 90. letech postaven na přilákání soukromých investorů k investicím do izraelských startupů prostřednictvím investic státního fondu. Stát vystupoval v investicích typicky zprostředkovaně, jako jeden z investorů do soukromých fondů, kde zbytek investorů tvořily soukromé subjekty. Tím, že stát přislíbil investici, se podařilo aktivizovat soukromé zdroje, aby investovaly do rizikovějších projektů, kterými startupy rozhodně jsou. Obdobně jako NIF, byla Yozma postavena na myšlence aktivizace soukromých investorů a rozvoje investiční kultury a know-how. Státní podpora financování startupů je dnes rozšířena po celé Evropě a většinou jsou to tzv. fondy fondů, které jsou inspirované právě Yozmou.

5. Ovlivnil nějak tento nový návrh i Silicon Valley? (Můžete uvést nějaký konkretní projekt, či startup?)

Jsme aktivní i v tomto směru, mimo jiné i díky spolupráci s naší agenturou CzechInvest, která má na západě USA své zastoupení. Díky projektu CzechAccelerator, který MPO spolufinancuje, navštívili Silicon Valley v rámci stáží v prestižních inkubátorech již desítky českých startupů, zejména z odvětví ICT.

6. Zajímá nás určitě i praktická stránka tohoto fondu. Co vše tedy musí splňovat začínající podnikatel, aby získal podporu tohoto fondu?

Musí jít o inovativní malý či střední podnik s vysoce růstovým potenciálem. Musí mít také jasnou strategii včetně obchodního plánu, svůj tým i definovaný produkt. NIF, podobně jako Yozma, bude do startupů investovat i prostřednictvím soukromých fondů, kritéria se proto nebudou a ani nemohou příliš lišit od běžných výběrových kritérií, které aplikují soukromí investoři rizikového kapitálu.

7. Jakým způsobem bude NIF administrativně zajišťován? Co vše bude muset startup předložit pro získání finanční podpory, pod jakou správu bude vyřizování spadat a jaký bude následný postup?

NIF nemá ambici působit jako nějaký samostatný prvek na trhu. Je to investiční platforma, která usnadní přístup k financování životaschopným projektům, které by jinak zejména z důvodu rizika na financování za ryze komerčních podmínek nedosáhly. Proto se postup nebude výrazně lišit od tržní praxe. Na výběru projektů budou spolupracovat všichni zúčastnění investoři – EIB, NIF i soukromí investoři. Zahrnovat bude určitě vyhodnocení obchodního plánu, týmu, produktu a prověrku právních či účetních poměrů společnosti. Zúčastnění investoři budou výměnou za financování typicky vyžadovat obchodní podíl.

8. Je jasné, že projekty budou finančně podporovány formou kapitálového vstupu, jak se to poté odrazí v podílovém uspořádání daného projektu? A jak moc chce stát poté zasahovat do samotného působení projektu?

Řízení investice si převezmou sami investoři, ať už jde o EIB, NIF nebo soukromé investory. Nastavení vztahů bude různorodé, konkrétně v případě investičních fondů podnikatel fakt, že v investici je nějaký podíl státních peněz, nijak nepocítí. Přirovnal bych to trochu zjednodušeně k bance – když dostanu jako podnikatel úvěr od banky, taky nevím, kde všude banka shání peníze na financování mého úvěru, jestli jen z vkladů, nebo možná také od EIB a dalších podobných institucí. V případě financování od investičních fondů zahrnutých v investiční platformě NIF tedy občas někde na dokumentaci uvidím malé logo EIB, NIF, MPO a budu muset jednou ročně podat nějaký report, ale to je v podstatě vše.

9. Jelikož pojmenování podnikání, je v celku široký pojem, máte již nyní vytipované obory, které bude ministertsvo upřednostńovat? Co bude tím rozhodujícím faktorem pro případnou finanční podporu?

Rozhodně budou podporovány obory s podílem výzkumu a vývoje a technologické firmy. Rozhodujícím faktorem bude ale ekonomický potenciál projektu, NIF i zainvestované fondy budou mít dostatečnou svobodu k výběru projektů s co největším potenciálem. Nejde nám o to cílit na jednu dvě oblasti, ale zlepšit dostupnost financování inovací již při jejich vzniku, bez ohledu na odvětví. Spíš jde o to, že komerční financování cílí z logických důvodů rychlejší návratnosti a tím i nižšího rizika zejména, byť ne výhradně, na ICT odvětví, my chceme umožnit financování i dalším oborům.

V Národním inovačním fondu bude alokováno 50 milionů EUR, tedy více než 1 350 milionů korun na podporu startupů.

10. Jaká bude reálná částka, pro daný projekt ? Máte již představu o kriteriích, které ovlivní výši finanční podpory ?

Výši investic zejména směrem dolů nemáme ambici nijak omezovat, horní hranice financování, které investiční platforma NIF pomůže projektu zajistit – ať už z EU fondů, od EIB, soukromých investorů nebo investičních fondů – bude reálně okolo 1-2 mil. EUR.

11. Co je tedy cílem programu NIF? Uvažujete také o spolupráci s nějakými organizacemi, které se snaží svět startupů podporovat a rozvíjet, například i soukromé projekty, kteří se snaží oslovovat soukromé investory apod?

Cílem NIF je podpořit startupové prostředí v ČR a zpřístupnit rizikové financování začínajícím podnikatelským projektům. NIF by měl přilákat pozornost na dosud velmi omezeně využívaný rizikový kapitál jako alternativu k financování podnikání s vysokými ambicemi růstu, zároveň by měl přispět k rozšíření aktivit soukromých investorů i do oborů mimo ICT. NIF bude přirozeně spolupracovat s EIB, podnikatelskými inkubátory, akcelerátory i výzkumnými centry transferu technologií nebo naší agenturou CzechInvest.

12. Kdy se můžeme reálně dočkat fungování fondu NIF?

Jsme ve fázi, kdy vláda schválila náš záměr takovou investiční platformu vůbec založit. Teď nás čeká běh na dlouhou trať, protože musíme vyřídit celou řadu povolení jak na české, tak evropské úrovni, abychom mohli začít vůbec legálně fungovat. Když se na to podíváme optimisticky, tak první investice NIF by měly být provedeny v roce 2017.


David Rewenda
David Rewenda
majitel portálu Startupisti.cz


Podobné články
Jiří Diblík - začal ve dvanácti
Nedávno jsme psali o aplikaci ToGo (zde). Dnes přinášíme rozhovor s Jirkou Diblíkem, který stojí za tímto nápadem. Jste velmi mladý ...
Sliders.cz: nadějný nováček mezi hudebními přehrávači
Autorem nápadu a zároveň výhercem ceny hlavního partnera je student informatiky na VŠB – Technické univerzitě Ostrava Viktor Nawrath. Dlouho ...
André Dravecký: ShipVio se stane významným hráčem na poli logistiky a přepravy zásilek
Přímo na jednom workshopu GISTinUP jsme se potkali se zakladetalem startupu ShipVio a udělali rozhovor. A o kom že to ...
"Místo aby stát podnikatelům pomáhal, staví jim do cesty překážky"
"Místo aby stát podnikatelům pomáhal, staví jim do cesty překážky" říká Jakub Domitra, výkonný ředitel projektu iq STARTUP O tomto projektu ...